Hướng dẫn đăng ký và nộp thuế điện tử trên Bkav TVAN
Các bước Đăng ký và Nộp thuế điện tử:

Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử
Bước 2: Tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng
Bước 3: Đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.
Bước 4: Nộp thuế điện tử.


Bước 1: Bạn thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên hệ thống Bkav TVAN tại địa chỉ http://noptokhai.vn/

Để đăng ký và sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Bước 1.1: Bạn cắm USB Token của doanh nghiệp cần đăng ký vào máy tính.
 • Bước 1.2: Bạn truy cập vào địa chỉ: http://noptokhai.vn/ bằng trình duyệt Firefox hoặc Internet Explorer. Chọn option Nộp thuế điện tử, sau đó bấm Đăng ký.
 • Bước 1.3: Hiển thị giao diện Xác nhận mã PIN, bạn nhập chính xác mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
 • Bước 1.4: Trên giao diện Đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng thương mại, bạn nhập đầy đủ thông tin theo form dưới đây:
 • Bước 1.5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, bạn bấm Tiếp tục sẽ hiển thị bản đăng ký nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại.
 • Bước 1.6: Bạn bấm Ký và gửi, khi có thông báo Đăng ký thành công là bạn thực hiện xong bước đăng ký Nộp thuế điện tử qua hệ thống Bkav TVAN
 
Bước 2: Bạn tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn:      ​(Các ngân hàng khác bạn xem và tải bản đăng ký uỷ quyền trích nợ tài khoản tại đây)

Bước 3: Bạn khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Bạn thực hiện nhập đầy đủ thông tin vào bản đăng ký uỷ quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử.

Đối với trường thông tin số serial chứng thư số, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây để lấy thông tin số serial chứng thư số.
 • Bạn mở phần mềm BkavCA Token Manager ngoài màn hình desktop, sau đó bấm chuột phải vào dòng thông tin có Hạn dùng mới nhất (hình minh hoạ bên dưới)
      Lưu ý quan trọng: Bạn phải chọn dòng thông tin có Hạn dùng mới nhất
 
 • Tiếp đến bấm chọn Xem số serial (hình minh hoạ bên dưới)
 • Cửa sổ Serial Number hiện ra, số serial chứng thư số chính là dãy số gồm 32 ký tự trong trường thông tin Số serial như hình bên dưới:
 • Bạn thực hiện cập nhật số serial chứng thư số gồm 32 ký tự vào form đăng ký NTĐT với Ngân hàng Thương mại.

Bước 4: Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, bạn nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua hệ thống Bkav TVAN qua địa chỉ email.
 • Bạn truy cập vào địa chỉ http://noptokhai.vn/ bằng trình duyệt Firefox hoặc Internet Explorer.
 • Bạn chọn option Nộp thuế điện tử, nhập 2 trường thông tin Mã số thuếMật khẩu. Lưu ý nhập mật khẩu khi bạn thực hiện đăng ký tài khoản NTĐT ở Bước 1.
 • Tiếp theo bạn bấm Đăng nhập.
 • Hiển thị giao diện Lập giấy nộp tiền, bạn nhập đầy đủ các thông tin theo form:
 • Thông tin người nộp thuế: Hệ thống tự động lấy thông tin khi bạn thực hiện đăng ký, bạn không được phép sửa trường thông tin này.
 • Thông tin ngân hàng: Bạn lựa chọn Ngân hàng thương mại đã đăng ký và số tài khoản.
 • Thông tin cơ quan quản lý thu: Bạn lựa chọn tỉnh thành phố và cơ quan quản lý thu.
 • Thông tin nơi phát sinh khoản thu: Bạn lựa chọn thông tin nơi phát sinh khoản thu đến Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện hay Phường/Xã tương ứng.
 • Thông tin kho bạc: Bạn lựa chọn kho bạc để chuyển khoản.
 • Thông tin loại thuế: Bạn lựa chọn loại thuế muốn nộp. Lưu ý mỗi giấy nộp tiền chỉ được lập cho một trong những loại thuế trên hệ thống.
 • Bạn bấm Tra cứu sổ thuế hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của bạn từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế.
 • Tiếp theo bạn nhập Kỳ thuếSố tiền tương ứng với nội dung kinh tế. Mã NDKTMã chương hệ thống sẽ tự động nhập và bạn không được phép sửa.
 • Lưu ý quan trọng: Trường Kỳ thuế chỉ cho phép nhập theo định dạng MM/YYYY (nhập theo Tháng), do đó đối với những tờ khai nộp theo Quý hoặc Năm thì bạn thực hiện nhập một tháng bất kỳ trong Quý/Năm đó và diễn giải chi tiết trong mục Ghi chú.
  Ví dụ: Kỳ tính thuế bạn nộp là Quý 4/2014, bạn nhập nội dung vào trường Kỳ thuế như sau: 10/2014, sau đó nhập diễn giải ở mục Ghi chú là Gửi Quý 4.
 • Để thêm nội dung các khoản nộp bạn bấm , sau đó bấm  để chọn hiển thị giao diện Tra cứu danh mục
 • Bạn lựa chọn danh mục cần tra cứu sau đó bấm Tra cứu.
 • Hệ thống sẽ hiển thị Mã NDKT, Tên NDKT có trong danh mục đó.
 • Bạn chọn nội dung kinh tế nào thì bấm vào dòng tương ứng.
 • Sau khi hệ thống bổ sung nộp dung kinh tế, bạn nhập tiếp các trường dữ liệu còn thiếu theo form.
 • Để xóa nội dung kinh tế, bạn bấm Xóa tương ứng với dòng nội dung kinh tế đó.
 • Nếu muốn nhập lại dữ liệu từ đầu, bạn bấm Làm mới. Hệ thống hiển thị popup Bạn muốn nhập lại dữ liệu?.
 • Bấm OK, hệ thống thực hiện lấy lại toàn bộ dữ liệu như trạng thái ban đầu của giao diện Lập giấy nộp tiền.
 • Bấm Cancel, hệ thống đóng cửa số cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên Giấy nộp thuế.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào Giấy nộp tiền, bạn bấm Hoàn thành để hoàn tất việc Lập giấy nộp tiền.
 • Hệ thống kiểm tra thông tin bạn nhập vào giấy nộp tiền:
 • Nếu các thông tin hệ thống kiểm tra thấy không hợp lệ, sẽ đưa ra thông báo trực tiếp trên màn hình để bạn thực hiện sửa lại.
 • Nếu nội dung Giấy nộp thuế vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo như hình minh họa bên dưới:
 • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị giao diện Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Nếu thông tin giấy nộp tiền chưa chính xác, bạn bấm Sửa để quay về giao diện Lập giấy nộp tiền.
 • Để in giấy nộp tiền ra bản cứng thì bạn bấm In GNT.
 • Nếu thông tin giấy nộp tiền đã chính xác bạn bấm Ký và nộp để thực hiện gửi giấy nộp tiền tới Cơ quan Thuế.
 • Hiển thị giao diện Xác nhận mã PIN, bạn nhập chính xác mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
 • Hệ thống thông báo Gửi tờ khai thành công là bạn đã thực hiện gửi giấy nộp tiền thành công tới Cơ quan Thuế.
 • Sau khi gửi GNT thành công bạn cần tra cứu lại kết qua của giao dịch.
 • Để tra cứu bạn vào menu Tra cứu (1), bạn lựa chọn điều kiện tìm kiếm (2), sau đó bấm Tra cứu (3). 
 •  
 • Kết quả tìm kiếm hiển thị, Trạng thái GNT của giao dịch là Mã 10: Nộp thuế thành công là bạn hoàn thành việc Nộp thuế điện tử.
Như vậy bạn đã hoàn thành việc Nộp thuế điện tử qua hệ thống Bkav TVAN thành công.