Bản tin Thuế tháng 07/2017

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý II/2017 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ...

Bản tin Thuế tháng 06/2017

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 06/2017 sẽ hết hạn vào thứ Ba ngày 20/06/2017 đối với tờ khai tháng 05/2017. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn. Bkav lưu ý Quý khách ...

Bản tin Thuế tháng 05/2017

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 05/2017 trùng với ngày nghỉ (ngày thứ Bảy) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ...

Bản tin Thuế tháng 04/2017

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý I/2017 trùng với kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn ...

Bản tin Thuế tháng 03/2017

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục ...

Trang đầu|Xem tiếp »