Liên hệ  

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav TVAN

Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14

 Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54

Email: NopToKhai@bkav.com

Fax: (04) 37822139  

Liên hệ các vấn đề khác

Bkav Corporation

Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội