Ô tô nhập khẩu trước ngày 01/07/2016 và bán ra sau ngày này: Vẫn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt  
14:19 | 19/05/2017

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn về việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô dưới 24 chỗ nhập khẩu từ ngày 01/07/2016 và bán ra sau ngày này.

Được biết, thời gian qua, việc áp dụng thuế TTĐB có nhiều vướng mắc khiến các doanh nghiệp kiến nghị bãi bỏ quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính vì không phù hợp với quy định của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.

Cụ thể, Khoản 1, Điều 2 Luật số 106 quy định, đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỷ lệ phần trăm so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra theo quy định của Chính phủ.

Luật cũng quy định từ ngày 01/07/2016, ô tô dưới 24 chỗ khi bán ra phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định của luật này. Do vậy, Bộ Tài chính khẳng định, quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 130/2016/TT-BTC là phù hợp với Luật số 106.

Chính vì vậy, văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn: Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 01/07/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/07/2016 thì khi bán ra, cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

Nguồn: Sggp.org.vn