Kiểm tra email để tránh bị phạt do nộp chậm tờ khai thuế qua mạng  
13:18 | 12/05/2017

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, việc khai thuế qua mạng thời gian qua đã có trường hợp chậm nộp hồ sơ so với thời hạn quy định và cơ quan Thuế phải lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và quy định về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định rõ về vấn đề này.

Theo đó, cơ quan Thuế căn cứ thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử ghi trên thông báo gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế (NNT) (đối với trường hợp phải lập biên bản theo quy định) và gửi cho NNT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Trường hợp trong thời hạn 3 ngày làm việc, NNT không có phản hồi, cơ quan Thuế sẽ thực hiện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp NNT không nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan Thuế căn cứ thông tin tiếp nhận nộp hồ sơ thuế điện tử và các thông báo đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế đã gửi cho NNT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không nộp hồ sơ khai thuế của NNT, gửi cho NNT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, gửi qua đường bưu chính để thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Thực tế khi đăng ký kê khai qua mạng và nộp thuế điện tử, các đơn vị, tổ chức đều phải đăng ký một địa chỉ email nhận các thông báo của cơ quan Thuế.

Theo đó, NNT cần thường xuyên kiểm tra thư điện tử theo địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế, đăng nhập tài khoản giao dịch thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu, xem, in thông báo, văn bản cơ quan thuế đã gửi cho NNT.

Cơ quan Thuế cũng khuyến cáo, NNT cần thực hiện nộp hồ sơ khai thuế sớm so với quy định, tránh trường hợp để sát ngày nộp không thành công dẫn đến bị phạt vi phạm hành chính về việc chậm nộp tờ khai thuế qua mạng.

Nhằm tạo thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, đồng thời góp phần tích cực vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính nói chung và thủ tục thuế nói riêng, năm 2010, Tổng cục Thuế đã trình Bộ ban hành Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế làm cơ sở pháp lý để NNT đăng ký, khai, nộp thuế điện tử.

Việc khai thuế qua mạng internet bằng chữ ký số được thực hiện một cách đơn giản chỉ với vài click chuột và đem lại hiệu quả rất thiết thực cho Doanh nghiệp với phương châm: Không giới hạn số lần gửi 1 tờ khai, không giới hạn về “không gian”, không giới hạn về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Nguồn: Baohaiquan.vn