Hướng dẫn thay đổi Chứng thư số trên hệ thống Nộp thuế điện tử  
14:25 | 14/05/2016

Để thay đổi Chứng thư số hệ thống Nộp thuế điện tử trên Bkav TVAN, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Bước 1: Bạn cắm USB Token của doanh nghiệp vào máy tính. Sau đó bạn truy cập vào địa chỉ: http://noptokhai.vn/ bằng trình duyệt Firefox hoặc Internet Explorer.
  • Bước 2: Bạn chọn option Nộp thuế điện tử (1), nhập thông tin tài khoản Mã số thuế, Mật khẩu (2), sau đó bấm Đăng nhập (3).
  • Bước 3: Trên giao diện Lập giấy nộp tiền, bạn bấm vào menu Tài khoản (4)
  • Bước 4: Hiển thị giao diện Đăng ký thay đổi thông tin nộp thuế điện tử, bạn bấm Cập nhật chứng thư số (5).
  • Bước 5: Cửa sổ Xác nhận mã PIN hiển thị, bạn nhập chính xác Mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
  • Bước 6: Bạn bấm OK để hoàn thành việc lấy thông tin Chứng thư số mới.
  • Bước 7: Tiếp theo bạn bấm Cập nhật (6) để cập nhật Chứng thư số mới lên hệ thống.
  • Bước 8: Cửa sổ thông báo Đã cập nhật thông tin thành công! hiển thị, bạn bấm OK để hoàn thành việc thay đổi Chứng thư số mới.
Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin Chứng thư số trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận. Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút đến 1 tiếng kể từ khi thay đổi thông tin Chứng thư số.