Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử  
14:24 | 14/05/2016

Để lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử trên Bkav TVAN, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Bước 1: Bạn cắm USB Token của doanh nghiệp vào máy tính. Sau đó bạn truy cập vào địa chỉ: http://noptokhai.vn/ bằng trình duyệt Firefox hoặc Internet Explorer.
  • Bước 3: Cửa sổ Xác nhận mã PIN hiển thị, bạn nhập chính xác Mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
  • Bước 4: Trên giao diện Thay đổi mật khẩu, bạn nhập Mật khẩu mớiNhập lại mật khẩu (3).
    • Lưu ý: Mật khẩu mới do bạn tự tạo, bạn cần nhớ mật khẩu này để sử dụng về sau.
  • Bước 5: Bạn bấm Cập nhật (4).
  • Bước 6: Cửa sổ thông báo Cập nhật thành công! hiển thị, bạn bấm OK để hoàn thành việc lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử.
Bạn sử dụng Mật khẩu mới ở trên để đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử trên Bkav TVAN.