Hướng dẫn Ký và nộp Giấy nộp tiền trên giao diện tra cứu  
09:51 | 16/05/2016

Để thực hiện Ký và nộp Giấy nộp tiền trên giao diện tra cứu, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Bước 1: Bạn cắm USB Token của doanh nghiệp vào máy tính.
  • Bước 2: Trên giao diện tra cứu Giấy nộp tiền, bạn lựa chọn giao dịch Giấy nộp tiền muốn gửi, sau đó bấm Chi tiết.
  • Bước 3: Giao diện Giấy nộp tiền hiển thị, bạn kiểm tra lại các thông tin, sau đó bấm Ký và nộp.
  • Bước 4: Hiển thị giao diện Xác nhận mã PIN, bạn nhập chính xác mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
  • Bước 5: Hệ thống thông báo Gửi tờ khai thành công là bạn đã thực hiện gửi Giấy nộp tiền thành công.
  • Bước 6: Bạn vui lòng chờ xác nhận trạng thái Giấy nộp tiền qua Email/SMS đã đăng ký.