Hướng dẫn gửi tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN)  
10:29 | 17/11/2016

Để gửi tờ khai 03/TNDN, bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK
Bước 2: Gửi tờ khai bằng chức năng Nộp tờ khai từ HTKK 

 

Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK

      Tại bước này, bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc kết xuất các tờ khai cần kê khai thuế.
 • Bước 1.1: Mở phần mềm HTKK, lựa chọn đúng Mã số thuế cần kê khai (hình chữ nhật màu đỏ số 1), sau đó bấm Đồng ý (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
 • Bước 1.2: Sau khi bấm Đồng ý, bạn chọn tờ khai 03/TNDN (hình minh họa bên dưới)
 • Bước 1.3: Tiếp theo bạn chọn đúng Năm cần kê khai (hình chữ nhật màu đỏ số 3), sau đó bấm Đồng ý (hình chữ nhật màu đỏ số 4)
 • Bước 1.4: Sau khi bấm Đồng ý, sẽ xuất hiện giao diện nhập dữ liệu, bạn hãy nhập đầy đủ dữ liệu vào Form (nếu chưa nhập), sau đó bấm Kết xuất XML (hình chữ nhật màu đỏ bên dưới):
 
 • Bước 1.5: Tiếp đến bạn chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 5), rồi bấm Save (hình chữ nhật màu đỏ số 6)
 • Bước 1.6: Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK (hình minh họa bên dưới)

 

Bước 2: Gửi tờ khai bằng chức năng Nộp tờ khai từ HTKK

 • Bước 2.1: Đăng nhập vào website Noptokhai.vn
 • Bước 2.2: Trên giao diện website Noptokhai.vn, bạn chọn chức năng Nộp tờ khai từ HTKK, sau đó bấm Chọn tờ khai
 • Bước 2.3: Cửa sổ Open hiện ra, bạn tìm đến thư mục lưu tệp tờ khai đã Kết xuất từ Bước 1 ở trên (hình chữ nhật màu đỏ số 3), sau đó bấm vào tệp tờ khai cần kê khai (hinh chữ nhật màu đỏ số 4), rồi bấm Open (hình chữ nhật màu đỏ số 5)
 • Bước 2.4: Sau khi chọn tờ khai, bấm Xác nhận để upload tờ khai vừa chọn.
 • Bước 2.5: Bạn chờ trong giây lát để phần mềm tải tệp tờ khai lên hệ thống. Khi tải xong, tệp tờ khai sẽ xuất hiện như hình ảnh bên dưới, bạn bấm nút Ký và gửi tờ khai
 • Bước 2.6: Khi cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token hiện ra bạn nhập mã PIN, sau đó bấm vào nút Xác nhận.
 • Bước 2.7: Bạn chờ trong giây lát để phần mềm tải và gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Khi đã gửi thành công trên màn hình xuất hiện cửa sổ như bên dưới.
Tới đây bạn đã hoàn tất việc gửi tờ khai thành công tới cơ quan thuế.