Hướng dẫn gửi tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 05/KK - TNCN)  
10:33 | 17/11/2016

Để gửi tờ khai 05/KK-TNCN, bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK
Bước 2: Gửi tờ khai bằng chức năng Nộp tờ khai từ HTKK 


Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK

Bước 1.1: Chạy phần mềm HTKK, sau đó bấm chuột vào Tờ khai 05/KK - TNCN

Bước 1.2: Khi cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện ra, bạn chọn kỳ tính thuế sau đó bấm Đồng ý

Bước 1.3: Trên cửa sổ Nhập tờ khai, bạn bấm Kết xuất XML

Bước 1.4: Khi cửa sổ File xml export to... hiện ra, bạn chọn thư mục để lưu file sau đó bấm Save.

Lưu ý: ở bước này bạn cần giữ nguyên tên file mặc định của tờ khai, nếu bạn đổi tên file thì quá trình gửi sẽ bị lỗi

Bước 2: Gửi tờ khai bằng chức năng Nộp tờ khai từ HTKK

Bước 2.1: Đăng nhập vào website Noptokhai.vn
Bước 2.2: Trên giao diện website Noptokhai.vn, bạn chọn chức năng Nộp tờ khai từ HTKK (hình chữ nhật màu đỏ số 1), sau đó bấm Chọn tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 2)

Bước 2.3: Cửa sổ Open hiện ra, bạn tìm đến thư mục lưu tệp tờ khai đã Kết xuất từ XML từ Bước 1 ở trên (hình chữ nhật màu đỏ số 3), sau đó bấm vào tệp tờ khai cần kê khai (hinh chữ nhật màu đỏ số 4), rồi bấm Open (hình chữ nhật màu đỏ số 5)

Bước 2.4: Sau khi chọn tờ khai, bấm Xác nhận để upload tờ khai vừa chọn.

Bước 2.5: Bạn chờ trong giây lát để phần mềm tải tệp tờ khai lên hệ thống. Khi tải xong, tệp tờ khai sẽ xuất hiện như hình ảnh bên dưới, bạn bấm nút Ký và gửi tờ khai

Bước 2.6: Khi cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token hiện ra, bạn nhập mã PIN, sau đó bấm vào nút Xác nhận.

Bước 2.7: Bạn chờ trong giây lát để phần mềm tải và gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Khi đã gửi thành công trên màn hình xuất hiện cửa sổ như bên dưới.

Tới đây bạn đã hoàn tất việc gửi tờ khai thành công tới cơ quan thuế.