Hướng dẫn gia hạn Chữ ký số trên USB Token Bkav CA  
15:03 | 04/05/2018

Sau khi yêu cầu gia hạn được Bkav xử lý, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng Chữ ký số với thời hạn mới được gia hạn.
Bước 1.1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.
Bước 1.2: Hiển thị cửa sổ "Yêu cầu gia hạn sử dụng Chữ ký số của bạn đã được xử lý", bấm Đồng ý (1).
Bước 1.3: Nhập mã PIN Chữ ký số lên trường User PIN (2), sau đó bấm Login (3).
Bước 1.4: Hiển thị cửa sổ "Bạn đã gia hạn Chữ ký số thành công!", bấm OK (4).
 
Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cập nhật thời hạn sử dụng Chữ ký số trên USB Token. Bước tiếp theo bạn cần đăng ký thay đổi Chữ ký số với dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Tùy dịch vụ đang sử dụng, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn tại đây để hoàn tất việc gia hạn Chữ ký số.