Hướng dẫn cài đặt trình duyệt Internet Explorer 7  
14:27 | 14/05/2016

Để cài đặt trình duyệt Internet Explorer 7, bạn hãy tải file cài đặt tại đây.

  • Sau khi tải về máy, bạn click vào thư mục cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt Internet Explorer 7.

 

  • Màn hình cài đặt hiện ra

 

  • Bạn bấm “Next” để tiếp tục

 

  • Màn hình Điều khoản sử dụng dịch vụ Internet Explorer hiện ra, bạn chọn “I Accept

 

  • Để tiếp tục cài đặt, bạn bấm “Next

 

  • Máy tính của bạn sẽ tự động cài đặt Internet Explorer 7, bạn hãy chờ trong lúc cài đặt

 

  • Để hoàn tất quá trình cài đặt, bạn bấm “Restart Now (Recommended)” . Máy tính của bạn sẽ tự động khởi động lại

 

  • Như vậy quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn có thể truy cập vào biểu tượng Internet Explorer trên màn hình để kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng.