Hướng dẫn cài đặt BkavCA Token Manager  
15:59 | 17/05/2017

Để thực hiện cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager, bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập http://noptokhai.vn và bấm chọn menu Tải về (1).
 
Bước 2: Tìm đến phần mềm BkavCA Token Manager - Phần mềm quản lý Chữ ký số và bấm Tải về (2).
 
Bước 3: Bạn mở phần mềm tmptk_BkavCA_Token_Manager.exe (3).
 
Bước 4: Cửa sổ Open File hiển thị, bạn bấm Run (4).
 
Bước 5: Cửa sổ Cai dat BkavCA Token Manager hiển thị, bạn bấm Tiếp tục (5) để bắt đầu quá trình cài đặt.
 
Bước 6: Cửa sổ tiếp theo hiện lên bạn bấm Đồng ý (6).
 
Bước 7: Bạn bấm Hoàn thành (7) để kết thúc quá trình cài đặt.