Hướng dẫn thay đổi mã PIN USB Token Bkav CA  
15:03 | 20/01/2017

Để thay đổi mã PIN USB Token Bkav CA, bạn vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:
  • Bước 1: Trên phần mềm Bkav CA Token Manager bạn vào menu Công cụ, sau đó chọn Đổi mã PIN.
  • Bước 2: Bạn nhập các trường thông tin PIN cũPIN mới, Nhập lại PIN mới, sau đó bấm Đổi PIN.
    • Lưu ý: PIN cũ là mã PIN hiện tại của USB Token. PIN mới là mã PIN mới bạn muốn đổi.
  • Bước 3: Bạn bấm OK để hoàn tất việc đổi mã PIN
Như vậy đã hoàn thành việc đổi mã PIN USB Token Bkav CA, từ thời điểm này bạn có thể dùng mã PIN mới đổi ở trên để sử dụng.