Hướng dẫn cập nhật thông tin người sử dụng trên USB Token Bkav CA  
15:04 | 20/01/2017

Để cập nhật thông tin Người sử dụng lên phần mềm Bkav CA Token Manager, bạn vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây:
  • Bước 1: Trên phần mềm Bkav CA Token Manager bạn vào menu Công cụ, sau đó chọn Thông tin người sử dụng.
  • Bước 2: Bạn nhập Mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
  • Bước 3: Bạn nhập chính xác các trường thông tin Họ và tên, SĐT di động và Địa chỉ email, sau đó bấm Cập nhật.
  • Bước 4: Bạn bấm OK để hoàn tất việc cập nhật thông tin.
Như vậy bạn đã hoàn thành việc cập nhật thông tin lên USB Token Bkav CA