Danh sách NHTM cho phép đăng ký nhiều Số tài khoản trên một Mã số thuế  
14:23 | 28/12/2015

STT Mã Ngân hàng Tên Ngân hàng
1 MB Ngân hàng TMCP Quân đội
2 HSBC Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3 TECH Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
4 NAMA Ngân hàng TMCP NAM Á
5 VIETBANK Ngân hàng Việt Nam Thương Tín
6 OCEANBANK Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương
7 SGBANK Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
8 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
9 AGR Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
10 BANVIET Ngân hàng TMCP Bản Việt
11 PVB Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
12 VIETA Ngân hàng TMCP Việt Á
13 SMBCHCM Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation HCM
14 SMBCHN Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation Hà Nội
15 VTB Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
16 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
17 HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
18 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
19 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
20 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
21 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu
22 SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn
23 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
24 IVB Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina
25 MIZUHOHN Ngân hàng Mizuho Chi nhánh HN
26 MIZUHOHCM Ngân hàng Mizuho Chi nhánh HCM