Tra cứu
Từ ngày
...
...

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
1 6118/TCT-CS 30/12/2016 Công văn số 6118/TCT-CS ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế
Tải về
2 6135/TCT-TNCN 30/12/2016 Công văn số 6135/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 30/12/2016 v/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Tải về
3 6144/TCT-KK 30/12/2016 Công văn số 6144/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 30/12/2016 v/v kê khai tiền hoàn của khoản chậm nộp do cơ quan Hải Quan phạt trước đó hoàn lại
Tải về
4 6148/TCT-CS 30/12/2016 Công văn số 6148/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 30/12/2016 v/v xác định sản phẩm tính thuế tài nguyên
Tải về
5 6150/TCT-CS 30/12/2016 Công văn số 6150/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 30/12/2016 v/v chính sách thuế TNDN
Tải về
6 02/TCT-CS 03/01/2017 Công văn số 02/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 03/01/2017 v/v thuế GTGT
Tải về
7 04/TCT-CS 03/01/2017 Công văn số 04/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 03/01/2017 v/v chính sách thuế
Tải về
8 06/TCT-CS 03/01/2017 Công văn số 06/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 03/01/2017 v/v chính sách thuế
Tải về
9 07/TCT-CS 03/01/2017 Công văn số 07/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 03/01/2017 v/v chính sách thuế
Tải về
10 17/TCT-KK 04/01/2017 Công văn số 17/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 04/01/2017 v/v vướng mắc về chính sách thuế
Tải về
11 912/QĐ-BTC 18/05/2015 Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 18/5/2015 v/v triển khai mở rộng Nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử
Tải về
12 878/QĐ-TCT 15/05/2015 Quyết định số 878/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp
Tải về
13 879/QĐ-TCT 15/05/2015 Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế
Tải về
14 72/2015/TT-BTC 12/05/2015 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Tải về
15 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP 08/05/2015 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Tải về
Trang đầu |« Trang trước1234Xem tiếp »| Trang cuối